การใช้บัตรเครดิต อย่างชาญฉลาดบัตรเครคิต / “บัตรเครคิต” นั้นถือว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกรบริหารทางการเงินได้อย่างดีเยี่ยมเลยล่ะค่ะ ถ้าเรารู้จักใช้ให้เป็น และเรายังสามารถนำบัตรเครดิตมาใช้

ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้หลากหลาย เช่น ผ่อนสินได้ในอัตราดอกเบี้ย
0% หรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษ ใช่ในร้านอาหาร ช้อปปิ้ง เติมน้ำมัน วันนี้เรามีข้อแนะนำในการใช้บัตรเครดิต กับ 5 ทริคดีๆ ที่สามารถทำได้ง่ยๆ เผื่อใครที่รู้แล้วจะสามารถนำไปเป็นหลักพิจารณาในการสมัครบัตรเครดิตต่อไปได้ค่ะ

 1. คิดสักนิดก่อนใช้บัตรเครดิต
  ก่อนที่เราจะใช้บัตรดรดิตรูดซื้อของ อย่าเพิ่งใจร้อนค่ะ! ลองคำนวณในใจดู
  คราวๆ ก่อนว่า เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงินนั้นเรามีเงินสดเพียงพอหรือไม่?
  และที่สำคัญควรหลีกเลี่ยงการผ่อนสินได้แบบมีดอกเบี้ย หรือกดเงินสดออก
  มาใช้ เพราะจะต้องเสียดอกเบี้ยสูงถึง 18% ต่อปี และควรจัดสรรงบในการ
  ช้อปปิ้ง ไม่อย่างนั้นเราอาจเป็นหนี้จกการช้อปได้ค่ะ
  ทริค : ถ้าสิ่งของนั้นๆ ยังไม่มีความจำเป็นมากพอ ทนรอสักนิดนึง
  เพื่อคิดพิจรณาให้ถี่ถ้วน หรือรอช่วงที่มีโปรโมชั่นผ่อน 0% หรือช่วงโปรโมชั่นลดราคาก่อนได้
 2. บัตรเครดิตก็ช่วยประหยัดได้นะ
  ในการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตบางครั้งจะได้รับคะแนนสะสม (Rewards) หรือ
  เครติตเงินคืน (Cash Back) กลับมา ตามประเภทของบัตรเครติตแต่ละเจ้า
  ในบางช่วงเวลา ห้างสรรพสินค้าต่างๆ จะจัดโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิต ซึ่ง
  เรามีโอกาสที่จะได้รับคะแนนสะสมหรืเครติตเงินคืนเพิ่ม หรือบางครั้งก็
  สามารถนำแต้ไปแลกป็นส่วนลดได้อีก ก็จะทำให้ราประหยัดเงินสดที่จะ
  จ่ายออกไปได้ค่ะ
  ทริค : หมั่นเช็ดโปรโมชั่น ณ ห้างสรรพสินคำหรือร้านคำต่างๆ อยู่
  เสมอ เพื่อจะไต่ใช้บัตรเครดิตได้ตรงกับช่วงระยะเวลาโปรโมชั่น จะช่วย
  ประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้น
 1. ใช้บัตรฯ เท่าที่จำเป็น และจำกัดวงเงินบัตรเครดิตไว้
  บางครั้งสถาบันการงินเจ้าของบัตรเครดิตก็นติวงเงินมาให้เราเยอะจนน่า
  ตกใจ ซึ่งมีโอกาสและความเสี่ยงสูงมากที่เราจะใช้เกินความจำเป็น และยิ่ง
  เสี่ยงมากขึ้นหากบัตรหายหรือถูกโจรกรรมข้อมูลบัตรฯ เพราะฉะนั้นควร
  ป้องกันด้วยการขอลดวงเงินบัตรเครดิตลง หรือจำกัดวงเงินในการใช้จ่ายใน
  แต่ละเดือนท่าที่จำเป็นท่านั้ เพราะเราสามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้
  หาก ณ เวลานั้ๆ วงเงินไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายจริงๆ
  ทริค : จำกัดวงเงินบัตรเครดิตให้หลือเท่าที่จำเป็นและเพียงพอต่อ
  การใช้จ่ายในแต่ละเตือน เพื่อป้องกันการใช้จยเกินความจำเป็น และ
  ป้องกันความเสี่ยงกรณีบัตรหายหรือถูกโจรกรรมอมูลบัตรเครดิต
 2. ใช้บัตรจ่ายบิลคำสาธารณูปโภคต่างๆ
  การชำระคำสาธารณูปโภคต่างๆ ผ่านบัตรเครดิตเป็นอีกวิธีหนึ่งจะทำให้เรา
  ไม่ลืมที่จะจ่ายบิลเหล่นั้ และร่วมคำใช้จ่ายไว้ที่บัตรๆ เดียว ข้อดีคือ
  สามารถยึดระยะวลาไกรชำระไปได้อีกประมาณ 45 วัน (ตามระยะเวลา
  ปลอดดอกเบี้ยของแต่ละบัตรเครดิต) ผลพลอยได้ที่จะตามมาคือ คะแนน
  สะสมที่เราสามารถนำไปแลกรับส่วนลด หรือของกำนัลต่างๆ ได้อีกด้วย
  ทริค : ก่อนทำการหักชำระคำใช้จ่ยผ่านบัตรเครดิต ต้องมั่นใจว่า
  มีวงเงินคงหลือเพียงพอต่อการหักคำใช้จ่ย เพราะหากวงเงินไม่เพียงพอ
  ธนาคารจะไม่ทำการหักปัญชีในรอบน้อยลืมจ่ายค่บัตรเครดิต และ
  ตรวจสอบความถูกต้องของบิลต่างๆ ก่อนถึงวันตัดบัญชีด้วยนะ
 3. จ่ายตรงเวลา จ่ายเต็มจำนวน ไม่กดเงินสดออกมาจากบัตร
  เครดิต

  ทริคข้อสุดท้าย ง่ยนิดเดี๋ยวค่ะ นั่นก็คือบัตรเครดิตทุกบัตรจะมีระยะเวลา
  ปลอดดอกเบี้ยตั้งแต่ 45 – 55 วัน (ตามแต่ละเจ้าของบัตรเครดิตกำหนด) ซึ่ง
  ถ้าหากเรานับวันปลอดดอกเบี้ยเป็น บัตรเครดิตนั้นจะเป็นครื่องมือในการ
  อำนวยความสะดวก และแก่ไขสถานการณ์ยามฉุกเฉินได้เป็นอย่างดี และที่
  สำคัญ ต้องจ่ายตรงตามกำหนดเวลา และจ่ายเต็มจำนวน (หลีกเสี่ยงการจ่าย
  ชั้นต่ำ) ถ้าหากไม่จำเป็นจริงๆ ก็ไม่ต้องกดเงินสดจากบัตรเครดิต เพราะ
  นอกจกจะเสียดอกเบี้ย 18% ต่อปีแล้ว ยังต้องเสียค่ธรรมเนียมในการกด
  เงินอีก 3% และ vat 7% อีกด้วย

บัตรเครดิต เป็นนวัตกรรมการชำระเงินที่แปลกเหมือนเหรียญที่มีอยู่ 2 ด้าน หากใช้เป็นจะช่วยให้เจ้าของบัตรประหยัดเงินไปได้มาก แต่หากใช้ไม่เป็นอาจมีหนี้มากจนเกินรับไหวก็เป็นได้ เพราะบัตรเครดิตเป็นการใช้เงินในอนาคต (Future Money) สถาบันการเงินเชื่อถือ เครดิต ของคุณเลยจ่ายเงินให้ร้านค้าแทนคุณไปก่อน แล้วค่อยส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินในภายหลัง

เทคนิคทำบัตรเครดิต อย่างไรไม่ให้เสียประโยชน์

การเปิดใช้งานบัตรเครดิตอาจทำให้การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปอย่างราบรื่นและมีอิสระทางการเงินเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตามก่อนทำบัตรทุกครั้งต้องพิจารณาความคุ้มค่าและป้องกันตัวเองเสียประโยชน์ด้วย 5 เทคนิคง่ายๆ ที่คุณก็ทำตามได้เสมอ

1. พิจารณาค่าธรรมเนียมรายปี

มีบัตรเครดิตหลายประเภทที่ไม่ต้องเสียเงินในส่วนของค่าธรรมเนียมรายปี แต่หากมีความต้องการใช้บัตรที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ก็ควรพิจารณาว่าอัตราที่คุณต้องจ่ายไปแต่ละปีนั้นเหมาะสมและคุ้มค่ากับนิสัยการใช้งานบัตรเครดิตในชีวิตประจำวันหรือไม่ หากคุณรู้สึกว่าค่าธรรมเนียมนั้นสูงไปก็อาจต่อรองกับทางสถาบันการเงินเพื่อลดค่าธรรมเนียม หรือเลือกสมัครบัตรใหม่ที่มีค่าธรรมเนียมสมเหตุสมผลกับการใช้งานก็ได้

2. ไม่จำเป็นต้องสนใจข้อเสนอพิเศษหลังสมัครใช้งานมากนัก โฟกัสไปที่ประโยชน์จากการใช้บัตรตรงๆ ดีกว่า

ข้อเสนอพิเศษอาจฟังดูน่าสนใจในตอนแรก เช่น การสะสมแต้มแลกของรางวัลหรือส่วนลดต่างๆ เป็นต้น แต่อาจมีเงื่อนไขซ่อนเร้นแฝงอยู่จนคุณคาดไม่ถึง ดังนั้น ต้องอ่านรายละเอียดเงื่อนไขเหล่านี้อย่างรอบคอบทุกครั้ง เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่

3. อย่าใจร้อน ต้องเปรียบเทียบเงื่อนไขที่ต่างกันทุกครั้ง

ก่อนทำบัตรเครดิตอย่าลืม ศึกษาข้อมูลให้หลากหลายเพื่อทำการเปรียบเทียบและเลือกสมัครบัตรที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้มากที่สุด ปัจจุบันรายละเอียดต่างๆ มีให้อ่านได้อย่างอิสระตามหน้าเว็บไซต์ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายมากในการหาข้อมูลบัตรเครดิตประเภทต่างๆ ก่อนตัดสินใจ

4. ไม่จำเป็นต้องสมัครบัตรเครดิตใบใหม่บ่อยๆ

การเปิดบัตรเครดิตใบใหม่บ่อยๆ นั้นจะส่งผลเสียต่อเครดิตสกอร์ของคุณ ดังนั้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องสมัครบัตรใหม่ถี่ๆ ควรวางแผนการใช้บัตรเพียง 1-2 ใบให้ดีมากกว่าเปิดบัตรหลายใบ แต่หากมีความจำเป็นต้องใช้บัตรเครดิตหลายๆ ใบ ก็ควรเว้นระยะการสมัครบัตรใหม่ประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี

5. พิจารณาสไตล์การใช้ชีวิตของตัวเองเป็นหลัก อย่าดูที่สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิต

การเลือกบัตรเครดิตโดยเน้นพิจารณาที่ไลฟ์สไตล์ของเราเองจะทำให้คุณสามารถเลือกบัตรที่เหมาะสมกับตัวเองได้ เช่น หากคุณชอบขับรถและมีการใช้รถยนต์บ่อยๆ การเลือกบัตรที่มีสิทธิประโยชน์ในการลดค่าน้ำมันหรือสามารถสะสมแต้มจากการเติมน้ำมันได้จึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ

วิธีใช้บัตรเครดิตให้ได้กำไรสูงสุด  มีเคล็ดลับ ดังนี้

1. บัตรเครดิตช่วยลดราคาสินค้าได้

เดี๋ยวนี้บรรดาร้านค้าต่าง ๆ ได้แข่งขันร่วมกับบัตรเครดิตมาร่วมโปรโมชั่นกันแล้วนะครับ ซึ่งจากเดิมที่แต่ละร้านจะใช้บัตรสมาชิกลดราคา ปัจจุบันก็กลายเป็นจ่ายผ่านบัตรเครดิตสามารถลดราคาได้ หรือนำแต้มสะสมในบัตรเครดิตไปลดราคาสินค้า หรือแลกเป็นเงินเพื่อซื้อสินค้า เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้เงินสดในการซื้อของอาจจะต้องชำระเต็มราคาของมูลค่าสินค้า แต่ถ้าใช้บัตรเครดิตอาจจะมีส่วนลดเพิ่มเติมให้

2. จ่ายให้ตรงเวลา และอย่าจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิตให้ได้กำไรสูงสุด คือ การจ่ายหนี้ให้ตรงเวลา การจ่ายขั้นต่ำ และจ่ายหนี้บัตรเครดิตสาย จะทำให้เพื่อน ๆ เสียดอกเบี้ยที่สูงมาก ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเวลามีหนี้บัตรเครดิตมา ให้จ่ายแค่ขั้นต่ำก็พอ แต่เป็นความคิดที่ผิดนะครับ เพราะหากเราจ่ายแค่ขั้นต่ำ ทางสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตให้เราก็จะเริ่มคิดดอกเบี้ยรายวันโดยทันที และก็จะคิดในอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก

3. ใช้บัตรเครดิตไปช่วยในการหมุนเวียนของเงิน

การใช้บัตรเครดิตจับจ่ายซื้อของใช้ สินค้า บริการต่าง ๆ ทำให้เราไม่ต้องควักเงินสดจ่ายไปในทันที ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถนำเงินสดนี้ไปหมุนเวียนลงทุนระยะสั้นได้ เช่น นำไปหมุนเงินขายของ หรือนำไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือตลาดเงินที่ให้ดอกเบี้ยรายวัน หรือถ้าเพื่อน ๆ รับความเสี่ยงสูงได้ ก็นำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงอย่างหุ้นหรืออนุพันธ์

4. จ่ายให้ตรงเวลา และอย่าจ่ายเพียงแค่ขั้นต่ำ

เคล็ดลับการใช้บัตรเครดิตให้ได้กำไรสูงสุด คือ การจ่ายหนี้ให้ตรงเวลา การจ่ายขั้นต่ำ และจ่ายหนี้บัตรเครดิตสาย จะทำให้เพื่อน ๆ เสียดอกเบี้ยที่สูงมาก ปัจจุบันคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเวลามีหนี้บัตรเครดิตมา ให้จ่ายแค่ขั้นต่ำก็พอ แต่เป็นความคิดที่ผิดนะครับ เพราะหากเราจ่ายแค่ขั้นต่ำ ทางสถาบันการเงินที่ออกบัตรเครดิตให้เราก็จะเริ่มคิดดอกเบี้ยรายวันโดยทันที และก็จะคิดในอัตราดอกเบี้ยที่สูงมาก ดังนั้น เพื่อน ๆ ควรต้องรีบจัดการกับเจ้าดอกเบี้ยที่แสนแพงนี้ด้วยการหยุดจ่ายขั้นต่ำนะครับ ให้พยายามจ่ายให้เต็มจำนวนและตรงเวลาดีที่สุดครับ

5. ใช้บัตรเครดิตไปช่วยในการหมุนเวียนของเงิน

การใช้บัตรเครดิตจับจ่ายซื้อของใช้ สินค้า บริการต่าง ๆ ทำให้เราไม่ต้องควักเงินสดจ่ายไปในทันที ซึ่งเพื่อน ๆ สามารถนำเงินสดนี้ไปหมุนเวียนลงทุนระยะสั้นได้ เช่น นำไปหมุนเงินขายของ หรือนำไปลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นหรือตลาดเงินที่ให้ดอกเบี้ยรายวัน หรือถ้าเพื่อน ๆ รับความเสี่ยงสูงได้ ก็นำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงอย่างหุ้นหรืออนุพันธ์

6. ผ่อนสินค้ากับบัตรเครดิต โดยเลือกผ่อนกับบัตรที่ให้ดอกเบี้ย “0 เปอร์เซ็นต์” เท่านั้น

ถ้าเราอยากซื้อสินค้า แต่ไม่อยากชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนในครั้งแรก อยากซื้อโดยการผ่อนชำระทีหลัง ซึ่งเดี๋ยวนี้บรรดาร้านค้าต่างก็มีโปรโมชั่นผ่อน 0 เปอร์เซ็นต์กันทั้งนั้น  เราสามารถเอาเงินนี้ไปลงทุนต่าง ๆ หรือฝากแบงก์กินดอกเบี้ยไปก่อน ก็ถือเป็นการได้กำไรดี ๆ นั้นเองครับ แต่ถ้าในกรณีที่สินค้านั้น ๆไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมผ่อนชำระ 0 เปอร์เซ็นต์ สามารถโทรเข้า Call Center ของบัตรเครดิตเพื่อทำเรื่องขอผ่อนชำระค่าสินค้าได้เช่นกัน แต่วิธีการนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่จะอนุมัติการผ่อนชำระหรือไม่ โดยการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับประวัติการชำระค่าบัตรเครดิต และไม่มีประวัติยอดค้างชำระ ทั้งนี้ราคาสินค้าที่ต้องการจะทำการผ่อนชำระนั้นต้องมีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาผ่อนชำระมากกว่า 2 เดือนขึ้นไปนะครับ ใครไม่อยากเสียดอกเบี้ยบัตรเครดิตจำนวนมาก

7. ชำระค่าสาธารณูปโภคผ่านบัตรเครดิต

เพื่อน ๆ ควรจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ผ่านบัตรเครดิต เพราะจะทำให้เรารู้รายรับรายจ่ายในแต่ละเดือน อีกทั้งยังได้แต้มจากบัตรเครดิตเพื่อแลกของรางวัลได้อีกด้วย เป็นการใช้บัตรเครดิตให้ได้กำไรที่ดีทีเดียวเลย

8. หมั่นตรวจสอบคะแนนสะสมในบัตรเครดิต

คะแนนสะสมในบัตรเครดิตนั้น เพื่อน ๆ จะสามารถนำไปแลกเป็นของรางวัล หรือนำไปลดราคาสินค้าบริการต่าง ๆ ได้ และที่สำคัญจะต้องแลกคะแนนสะสมทุกปี เพราะระยะเวลาของคะแนนสะสมจะหมดลงเมื่อครบปี ถ้าเพื่อน ๆ ไม่ได้ทำการแลก คะแนนสะสมก็จะถูกตัดออกไปบางส่วนทันที แต่ว่าบัตรเครดิตของบางค่ายคะแนนสะสมก็ไม่มีวันหมดอายุ

9. ใช้โปรโมชั่น “จ่ายเงินคืน 3 เปอร์เซ็นต์”

ถ้ามีโปรโมชั่น “จ่ายเงินคืน 3 เปอร์เซ็นต์” หรือลดราคา On Top เพิ่มขึ้น  ใช้จ่ายครบยอด ให้หักเงินสดในส่วนที่ได้ลดราคาเพิ่ม 3 เปอร์เซ็นต์ ไว้เป็นเงินออมโดยอัตโนมัติ วิธีนี้จะช่วยให้เราเก็บเงินได้มากขึ้น และได้กำไรจากบัตรเครดิต

รูดด่วน / บริการรูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด /  ขั้นตอนการทำรายการ  ง่ายๆไม่ยุ่งยาก สะดวกและปลอดภัย 100%

 1. ทำบริการรูดบัตรเครดิตออนไลน์ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง
 2. เปลี่ยนวงเงินใน บัตรเครดิต เป็นเงินสดภายใน 5 นาที
 3. อัตราค่าธรรมเนียมต่ำกว่าธนาคารกำหนด
 4. ระบบความปลอดภัยมาตรฐานเดียวกับธนาคาร
 5. ไม่ต้องมีคนค้ำเอกสารให้วุ่นวาย

ขั้นตอนการใช้บริการ  รูดบัตรเครดิตเป็นเงินสดออนไลน์ EASYMONEY789 รับรูดบัตรเครดิตเป็นเงินสด อยู่ที่ไหนก็รูดได้ รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร  ค่าธรรมเนียมเริ่มต้นเพียง 5% ถูกสุดสุด ติดต่อสอบถามปรึกษาปัญหาฟรีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย อยู่บ้านก็สามารถรับเงินได้  ดอกเบี้ยถูก มาตรฐานเดียวกับธนาคาร

รับเปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าเป็นเงินสดให้เงินสดสูงสุดอนุมัติ 5 นาที รับเงินสดทันที เงินสดด่วนรูดบัตรเครดิตออนไลน์ บัตรใหม่เพิ่มได้รับอนุมัติก็รูดได้  เปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าเป็นเงินสด รับเงินสดทันที รูดบัตรเป็นเงินสด

รับบัตรโลตัส เฟริสช้อยพาวเวอร์บาย อีซี่บาย บัตรกดเงินสดไม่ได้โดยตรง แต่มีวงเงินผ่อนสินค้าสามารถเปลี่ยนวงเงินซื้อสินค้าเป็นเงินสดได้  รูดกับเรารับเงินสดทันที เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการเงินสดหมุนเวียนด่วน หรือวงเงินเบิก ATM ถูกจำกัด ไม่ต้องการเสีย ค่าธรรมเนียมการกดเงินจากตู้ ATM ที่สูง สามารถนำบัตรเครดิตของท่านมารูดและรับเงินสดทันที รูดบัตรเป็นเงินสดออนไลน์กับเรา

วิดิโอตัวอย่างการทำรายการรูดบัตรเครดิตออนไลน์ ทำง่ายๆด้วยตัวคุณเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถคลิ๊ก หรือ แอดไอดีมาได้เลยค่ะ 

รูดด่วน


Add Line Friend : @meetung789

มีแอดมินพร้อมช่วยและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการทำรายการง่ายมาก ไม่ยุ่งยาก สะดวกปลอดภัย 100%

ข้อมูลเกี่ยวกับเราเพิ่มเติม :  

รูดบัตรเป็นเงินสด / รูดบัตรเครดิตเป็นเงินสดกรุงเทพรูดบัตรเป็นเงินสดออนไลน์รูดบัตรเป็นเงินสดทั่วประเทศรูดบัตรแลกเงิน / บัตรเครดิตเป็นเงินสด / รับรูดบัตรเครดิตออนไลน์/  รูดบัตรเครดิตเป็นเงินรับรูดบัตรเครดิตเป็นเงินสดออนไลน์บัตรเครดิต/รูดบัตรเครดิตออนไลน์

#

No responses yet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Call Now Button